O2LAB Rotterdam wil de impact van onderwijs nog meer vergroten door de ondernemende vaardigheden van studenten van alle niveaus en disciplines in Rotterdam verder te ontwikkelen. Dit doen we door ondernemerschaps- en ondernemend onderwijs te stimuleren en te versterken in Rotterdam. Belangrijk hiervoor is om de samenwerking binnen én tussen de onderwijsinstellingen en het MKB uit de regio Rotterdam te intensiveren en met en van elkaar te leren.

Ondernemerschap & Onderwijs in Rotterdam

Rotterdam is een ondernemende stad. Dit geldt niet alleen voor de vele innovatieve ondernemingen zoals startups en scaleups die onze stad laten groeien, maar ook voor de hele burgerschap.

Kennisinstellingen delen deze visie ook.

Tevens hebben ze begrepen steeds meer dat het in hun onderwijsprogramma’s cruciaal is om ondernemerschap en ondernemende vaardigheden met studenten te stimuleren. Dit geldt niet alleen voor bedrijfskunde-gerelateerd opleidingen, maar voor alle ontwikkelingsprogramma’s (alpha, beta en gamma) op verschillende opleidingsniveau (MBO, HBO & WO).

Programma Erasmus Centre for Entrepreneurship

Echter, de kennis en expertise op het gebied van ondernemerschapsonderwijs is vaak te gefragmenteerd, zowel in Rotterdam als in Nederland. De lijnen tussen de verschillende instellingen zijn er, maar ze kunnen versterkt en gecentraliseerd worden, en op die manier effectiever. Individuele docenten weten helaas te vaak elkaar niet goed te vinden om grotere en diverse onderwijs aan hun studenten te bieden en samenwerkingen te starten.

Innovatie vindt nooit plaats op zichzelf, maar is altijd de uitkomst van de interactie tussen verschillende partijen

Daarom is O2LAB-Hub Rotterdam geboren. Dankzij dit initiatief wordt het duidelijker waar we terecht kunnen met bepaalde vraagstukken omtrent ondernemerschap en hoe we kunnen leren om ondernemender worden. (Succes)verhalen vanuit het MKB gaat gemaximaliseerd worden door een breder publiek te betrekken die hierdoor geïnspireerd kan raken om verder actie te nemen.

Ondernemerschaps- en ondernemend onderwijs

Ondernemerschapsonderwijs is veel breder dan het stimuleren van studenten om hun eigen bedrijf te starten. Het gaat hierbij over de brede zin van het woord; over een leerproces dat onder andere als doelen heeft:  

Innovatief denken

Het ontwikkelen van toenemende onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij het handelen naar ideeën en kansen om waarde te creëren

Waardecreatie

Het vermogen ontwikkelen om waarde te genereren in verschillende contexten, van eenvoudig en voorspelbaar tot complex en constant veranderend.

De Europese Commissie heeft EntreComp diagram ontwikkeld: het European Entrepreneurship Competence Framework als referentiekader om uit te leggen wat wordt bedoeld met een ondernemersmentaliteit. EntreComp biedt een uitgebreide beschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes die mensen nodig hebben om ondernemend te zijn en financiële, culturele of sociale waarde voor anderen te creëren. EntreComp is een gemeenschappelijk referentiekader dat 15 competenties identificeert op drie sleutelgebieden die beschrijven wat het betekent om ondernemend te zijn. 

EntreComp wiel
Het EntreComp wiel: 3 competence areas and 15 competences - Bron: Europese Commissie EUR 29105 EN

Wil je meer weten over het ondernemerschapsonderwijs in Nederland? Lees ook de studiegids van RvO