Op woensdag 9 maart kwamen vertegenwoordigers van verschillende Rotterdamse onderwijsinstellingen (MBO/HBO/WO) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij elkaar voor de eerste strategische sessie van O2LAB Rotterdam. In drie sessies gaan deze vertegenwoordigers aan de slag met het verankeren van ondernemerschaps-onderwijs binnen hun instelling én het formuleren van een gezamenlijke visie op ondernemerschapsonderwijs in de regio Rotterdam. Deze aanpak is een eerste pilot die indien succesvol ook binnen andere regionale O2LAB hubs zal worden toegepast.

In de eerste sessie lag de nadruk op het uitvoeren van een nulmeting binnen de eigen onderwijsinstelling: hoe staat het er voor met ondernemerschapsonderwijs? Wordt het ontwikkelen van een ondernemende mindset bij studenten expliciet benoemd in de missie en visie van de organisatie, of is er nog veel werk aan de winkel? Vervolgens pasten de deelnemers ook zelf ondernemend leren toe door het uitvoeren van een experiment om hun ideeën en visie op ondernemerschapsonderwijs met stakeholders binnen de instelling te testen.

We kijken terug op een productieve en inspirerende dag waarin veel waardevolle lessen gedeeld werden. We kijken uit naar de tweede sessie in april, waarin we meer zullen horen over de uitkomsten van de eerste experimenten! 

Categorieën: CommunityNieuws