O2LAB Rotterdam heeft als doelstelling om de impact van het ondernemerschapsonderwijs in Rotterdam te versterken. Met de train de trainer cursus wil O2LAB Rotterdam onderwijzers de juiste mindset en middelen om zelf ondernemerschap te trainen. In deze cursus wordt breder gekeken naar ondernemerschapsonderwijs dan enkel het bedenken van ideeën en het opzetten van een winstgevend bedrijf. Ondernemerschapsonderwijs zal in deze cursus worden benaderd als het aanmoedigen en helpen ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en gedrag. Op deze manier krijgen scholieren en studenten de juiste mindset en tools om de uitdagingen van morgen te identificeren en op te lossen.

Maak, meet, leer

Ondernemerschap draait om het valideren van ideeën door de markt. Met het aanleren van ondernemerschapsvaardigheden leren we mensen dit proces aan. Dit proces is gebaseerd op de maak-meet-leer loop. In deze loop worden incrementele stappen gezet om een plan te maken en wordt dit plan in de markt getest en gevalideerd om informatie te verzamelen. Van deze informatie wordt geleerd en worden vervolgstappen geformuleerd en nieuwe plannen gemaakt.

Tijdens de train de trainer cursus wordt veel aandacht besteedt aan ontwikkelen van de vaardigheden nodig om deze loop te navigeren en plannen succesvol te door ontwikkelen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen, evalueren en valideren van mogelijke oplossingen.

Wie: Deze cursus is voor alle onderwijzers, van MBO tot WO niveau. Het is geen vereiste dat deelnemers gefocust zijn op ondernemerschap als vak. 

Wanneer: De cursusdagen zijn 21 juni, 28 juni, en 5 juli. Ook is er een terugkomdag na de zomervakantie op 20 september. De eerste bijeenkomst van 21 juni zal de gehele dag duren, de overige cursusdagen zijn gepland om in de middag plaats te vinden. 

Waar: De locatie van de cursus zal ter zijner tijd bekend gemaakt worden.

Kosten: Deelname aan de cursus is gratis voor deelnemers via het O2LAB Rotterdam. De kosten worden gedekt door de Rijksdienst voor Ondernemerschap.

Ben je geïnteresseerd? Je kan je inschrijven via dit formulier.