Foto credits: Martin de Lusenet


Donderdag 18 maart was de kick-off van O2LAB met de allereerste community meeting. Samen met projectmanagers, docenten en beleidsmedewerkers van MBO, HBO en WO onderwijsinstellingen die zich willen inzetten voor ondernemerschapsonderwijs keken we naar de gemeenschappelijke uitdagingen en mogelijkheden.

O2LAB Rotterdam
O2LAB Rotterdam werkt samen met ondernemers, docenten en leerlingen aan meer en beter ondernemerschapsonderwijs in Rotterdam. O2 staat dan ook voor ondernemerschap en onderwijs. Ondernemerschap gaat niet alleen over het starten van een eigen bedrijf, maar om het zien van kansen en het verwezenlijken van ideeën, en de vaardigheden en flexibiliteit die nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Dit zijn de vaardigheden waar steeds meer naar wordt gevraagd in de samenleving en het bedrijfsleven.
  Uitkomsten eerste community meeting

  Tijdens de meeting deelden de deelnemers hun eigen ervaringen en drempels in het veld en werd in groepjes gekeken naar hoe de deelnemers elkaar hierin kunnen ondersteunen. Uit de algemene terugkoppeling bleek dat er een aantal overlappende uitdagingen bestaan die bij meerdere organisaties terugkomen, zoals de aansluiting van theorie en praktijk, gebrek aan hulp bij de meest concrete vragen en de doorontwikkeling. Echter bleek ook dat ook vooral dat er erg veel enthousiasme en kennis aanwezig was voor ondernemerschap en onderwijs.

  Vooral is het duidelijk dat er interesse en behoefte is om meer samen te werken als Rotterdamse onderwijsinstellingen. Dit zal een bredere impact geven aan de activiteiten die al in de stad plaatsvinden: docente zullen beter van elkaar kunnen leren en samenwerkingen initiëren, en studenten van verschillende en meer diverse perspectieven gestimuleerd worden om innovatief te denken en ondernemen.

  Al met al was de eerste community meeting een succes!
  Wat zijn de volgende stappen?
  De volgende concrete stappen en bijeenkomsten zijn met de community afgesproken:
  • 29 april: Community update
  • 27 mei: Start-It-Up Bootcamp en Co-Lab
  • Juni/Juli: Train-the-Trainer

  Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren, je studenten hieraan te koppelen of wil je op gewoon op de hoogte blijven van onze evenementen en bijeenkomsten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

  Categorieën: CommunityNieuws